پروژه مدلسازی یک سقف پیش تنیده در آباکوس

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000ریال است.