پروژه مسئله کره با الگوریتم ژنتیک با متلب

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 900,000ریال است.