پروژه پیاده سازی الگوریتم PCA و LDA و PNN و KNN روی داده EEG

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.