پروژه پیاده سازی نمونه ای نزدیک به 290 نفر با spss

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.