پروژه کاوشگر تصویربرداری مایکروویو دو قطبی با hfss

1,500,000ریال