پروژه کنترل برداری منبع جریان Inverter-Fed با موتورهای آهنربایی دائمی شار محوری

2,000,000ریال