پروژه کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

قیمت اصلی 1,700,000ریال بود.قیمت فعلی 1,500,000ریال است.