پروژه کنترل جریان برق شبکه با سیستم باد به روش استتکام

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.