معرفی نرم افزارهای طراحی آزمایش

معرفی نرم افزارهای طراحی آزمایش

 

در ادامه آموزش های گروه متلب پروژه معرفی نرم افزارهای طراحی آزمایش به صورت گزارش متنی در کنار شما عزیزان خواهیم بود این آموزش ها به صورت کامل از مقدماتی پیشرفته ادامه خواهد داشت با موسسه متلب پروژه همراه باشید.

 

رشد روزافزون فعاليتهاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي، به كارگيري روشهايي جهت كاهش آزمـايش هـاي لازم براي تسريع در امر نتيجه گيري را  ضروري ساخته است. در كارخانه ها نيـز جهـت افـزايش بهـره وري و  بهينه سازي عمليات، ميتوان از اين روشها استفاده نمود. طراحي صحيح آزمايشها، عالوه بـر كـاهش هزينـه هـا، راه را  براي دستيابي به نتايج قابل اطمينان هموار ميكند. نكته قابل تأمل در اين خصوص، تحليل آسانتر و دقيقتر نتـايج بـه  دست آمده از آزمايشهاي طراحي شده است كه ارزش آن كمتر از نحوه انجام آزمايشها نيسـت. در نتيجـه ، اسـتفاده از  نرمافزارهايي كه كار طراحي و تحليل آزمـايش هـا را تسـهيل نماينـد، مـي توانـد سـودمند باشـد. برای اسـتفاده از نرم افزارهاي طراحي آزمايش بايد با درک درست از فيزيک مسئله مورد بررسي همراه باشد. علاوه بر اين، يـک طـراح و  تحليلگر خوب، بايد بداند كه هر يک از نتايج نرم افزار كه از تحليل داده هاي آزمايشي در اختيار وي قرار ميگيـرد، چـه  مفهوم و مهمتر از آن چه كاربردي دارد تا بتواند تفسيري دقیق از نتايج نرم افزار داشته باشد.

آموزش دیزاین اکسپرت در متلب پروژه

نرم افزار های طراحی آزمایش 

 

نرم افزارهاي زيادي براي طراحي و تحليل آزمايشها وجود دارد كه از جمله آنها، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

نرم افزار Wisdom DOE :اين نرم افزار را ميتوان ساده ترين نرم افزار طراحي آزمايش هـا دانسـت و بـا توجـه بـه محدود بودن خروجي هاي نرم افزار، براي مبتديان مناسب ميباشد.

نرمافزار ++DOE :تعداد طرح هاي آزمايشي كه اين نرم افزار پشتيباني ميكند نسبت به نرم افـزار Wisdom DOE بيشتر است ولي اين نرم افزار نيز در رده مبتديان قرار دارد. 

Expert Design :تعداد طر هاي موجود در اين نرم افزار و خروجي هاي آن بسيار بيشتر و پيشـرفته تـر از دو نرمافزار ديگر است. اين نرم افزار همچنين طيف وسيعي از نمودارها را در خود جاي داده است. 

نرمافزار Statistica :اين نرم افزار يک نرم افزار جامع و كامل براي طراحي آزمايشهاسـت ولـي تفسـير و تحليـل نتايج آن كمي پيچيده است.

معرفی نرم افزار دیزاین اکسپرت

يک نرم افزار طراحي و تحليل آزمايشهاست كه در سالهاي ابتدايي انتشار آن، بيشتر مورد استفاده مهندسين شيمي قـرار ميگرفت؛ اما امروزه محققين بيشتر شاخهها از اين نرمافزار استفاده ميكنند. اين نرم افزار در بخش تحليـل خـود، ارايـه ي  مدل و طيف وسيعي از منحني ها را جاي داده است.  شركت سازنده آن، شركت (Easy Made Statistics (Ease-Stat كـه يـک شـركت سـازنده نـرم افزارهـاي آمـاري در  پنسيلوانياي آمريكاست ميباشد. نسخه اي از نرم افزار كه توضيحات اين راهنما، بر اساس آن ارايـه مـي شـود

 

در اینجا آشنایی با آموزش معرفی نرم افزارهای طراحی آزمایش به پایان رسیده است و در آموزش های بعدی به مباحث دیگر آموزش دیزاین اکسپرت می پردازیم. همچنین از شما مخاطبین عزیز سایت متلب پروژه دعوت می کنم که برای پروژه design expert خود آموزش های ما را دنبال نمایید.

دیدگاه خود را درباره این مقاله با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه