پیاده سازی روش گسترش یافته تابع جریمه داخلی بهینه سازی عمران

پیاده سازی روش گسترش یافته تابع جریمه داخلی بهینه سازی عمران

عنوان پروژه : پیاده سازی روش گسترش یافته تابع جریمه داخلی بهینه سازی عمران

نرم افزار مورد استفاده : متلب 

رشته تخصصی : مهندسی عمران

فرمت : m فایل 

فایل راهنما دارد 

نوع پروژه : پروژه آماده متلب 

پس از خرید بلافاصله فایل های پروژه پیاده سازی روش گسترش یافته تابع جریمه داخلی بهینه سازی عمران  به ایمیل شما ارسال خواهد شد 

پروژه به صورت 100 درصد در محیط متلب تست شده است 

توضیحات پروژه :

مراحل اصلی یک فرآیند بهینه سازی برای رسیدن به پاسخ بهینه، عبارتند از :
۱ – تعریف مسئله ۲ – مدل سای ۳ – حل مدل ۴ – تحقیق درستی مدل ۵ – پیاده سای نتایج نهایی مدل
طبق مراحل فوق، برا بدسات آوردن پاسااخ بهینه، ابتدا رفتار سیستم مورد بررساای و تحلیل قرار گرفته تعریف مساله و مدلی از وضعیت طبیعی آن سیستم ساخته میشود . در اینجا منظور ای مدلسای بیان مسئله با استفاده ای روابط ریاضی، با در نظر گرفتن محدودیتها موجود، میباشد. سپس جواب مدل ای راه محاسبات ریاضی مناسب بدست میآید . یک مساائله به طور معمول، چندین جواب عملی دارد. ای میان جوابها مذکور، به بهترین آنها جواب بهینه گفته میشود. به بیان دیگر بهینه سازی ، روشهای بدست آوردن بهترین جواب ممکن می باشد . مدلسازی ریاضی یک طرح، قسمت اصلی در روند بهینه سازی است.
چنانچه الگوی ریاضی طرح مناسب باشد، جواب بهینه سریعتر محاسبه می شود. برا استخراج مدل ریاضی یک مسئله بهینه سازی باید چهار مولفه زیر به طور کامل مشخص گردند .

 الف) یک مجموعه ای متغیرها nx,…,1x موسوم به متغیرها بهینه سازی یا متغیر تصمیم

ب) یک تابع موسوم به تابع هدف یا تابع معیار که رو متغیرهای تصمیم اعمال میشود و یک مقدار حقیقی دارد. این تاب در طی فرآیند بهینه سازی باید مینیمم یا ماکزیمم بهینه گردد .

 ج ) مجموعه ا ای قیدها که رو متغیرها تصمیم اعمال میشوند. این قیود میتوانند به صورت مساو یا نامساوی اعمال شوند

د) مجموعه های n,D…,1D باه عنوان دامنه ها متغیرها nx,…,1x . به عبارت دیار ix ای مجموعه iD انتخاب میگردد iD ∈ ix. این مجموعه اصول و روشها بهینه سازی ، که در مسائل مهندسی بویژه مهندسی عمران خواهد داشت

دیدگاه خود را درباره این مقاله با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه