پروژه بررسی ارتباط بین آموزش و حوادث حین کار با spss قسمت 1

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.