پروژه تخمین و ردیابی موتور القایی با الگوریتم PSO با متلب

قیمت اصلی 2,000,000ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000ریال است.