پروژه شبیه سازی تقویت کننده CMOS در پی اسپایس

قیمت اصلی 500,000ریال بود.قیمت فعلی 250,000ریال است.