پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون با آهنربای ثابت

800,000 500,000