پروژه شبیه سازی ماشین سنکرون با آهنربای ثابت

500,000ریال