پروژه پیاده سازی شبکه 33 باسه در pscad

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.