پروژه کنترل سرعت ماشین سنکرون مغناطیس دائم با کنترل کننده ی تناسبی در متلب

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.