پروژه کنترل سیستم پیچیده بدون حسگر PMSMB بر اساس بهبود یافته SMO

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.